Badminton aktivitetsmøde tirsdag 30. april kl. 19

Kære alle

I er hermed inviteret til aktivitetsmøde for Daugård Idræt – Badminton, tirsdag d. 30 april kl 19.00 i Ørum-Daugård Hallen.

Dagsordenen for aktivitetsmødet er:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af udvalgsberetning.

3. Valg af udvalgsformand og udvalgsmedlemmer. Der vælges mindst 3 personer til udvalget, men gerne flere.

4. Valg af suppleant.

5. Diskussion omkring fremtidigt mere fleksible medlemsordninger

6. Eventuelt.

Formalia omkring aktivitetsmøde:

Aktivitetsmødet indkaldes med 14 dages varsel, og bekendtgøres med opslag på idrætspladsen / multihallen, samt på hjemmesiden.

Stemmeberettigede er alle idrætsgrenens medlemmer over 14 år, samt forældre til medlemmer under 14 år.

Kun fremmødte har stemmeret.

Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning.

Alle afgørelser sker med almindeligt stemmeflertal.

Daugård Idræt