Opdatering: Corona retningslinjer gældende fra 18.10.2020

På grund af udviklingen af Covid-19 situationen og de nye/opdaterede restriktioner fra Statsministeriet, er vi nødsaget til at opdatere vore interne Covid-19 retningslinier, da flere restriktioner direkte har konsekvens for vor forening!

De nye restriktioner går blandt andet ud på, at forsamlingsforbuddet sænkes fra de nuværende 100 personer ned til maksimalt 50 personer. Endvidere er det nu obligatorisk, at alle over 12 år SKAL bære mundbind i ophold i og omkring cafeen!

De nye retningslinier/regler er gældende fra lørdag d. 19/9-2020, kl. 1200 og indtil d. 18/10-2020 med mindre, der kommer nye tiltag til.


Derfor vil følgende være gældende for Daugård Idræt;

  • Al aflevering/afhentning foregår udelukkende udenfor (på nær nogle enkelte forældre til de helt små børn, hvor en forældre vil være nødvendig enten på holdet eller i caféen).
    Aflevering foregår ved indgangen og afhentning ved spillerudgangen ved multibanen – instruktørerer/hjælpere henter og leverer børnene ved indgang/udgang.(dette gælder kun multihallen)
    Dette er den generelle retningslinie – undtagelser sendes direkte til det/de enkelte hold.
  • Alle deltagere til boldhallen kan og må kun opholde sig i boldhallen også når de venter på at skal i gang  (for at mindske ophold i caféen). Og skal bruge døren ved spillergangen som udgang.
  • ALLE over 12 år, der enter er stående eller har gennemgang i cafeområdet SKAL bære mundbind. Vi anbefaler, at alle (dog undtaget småbørn/spædbørn) anvender mundbind.
    Bemærk, at brugen at mundbind er en regel og ikke en retningslinie!!
  • Alle skal spritte hænderne af ved indgangen, når de kommer.

Det er vigtigt, at vi alle efterlever disse regler/retningslinier, så vi tilsikrer i bedst muligt omfang de bedste muligheder for os alle.
Overholdes det ikke kan det få konsekvenser for foreningen.
 

De nye regler & restriktioner fra DIF kan læses her;

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/9/18082020_nye-s-restriktioner?utm_source=Foreningsfokus&utm_campaign=b4d4cdb9c3-Ny+restriktioner+rammer+idraetten&utm_medium=email&utm_term=0_5052cf16ee-b4d4cdb9c3-65157883


Claus Rønsholt, Formand Daugård Idræt, 41862406