Daugård Idræt inviterer dig hermed til generalforsamling d. 22 oktober 2019

Generalforsamlingen afholdes i Ørum-Daugård Multicenter kl 19.00 

 
 Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Aflæggelse af formandens beretning med fremlæggelse af plan/budget for den kommende periode.
4. Aflæggelse af udvalgs-beretninger.
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
            På valg: Formand Rene Nielsen ønsker ikke genvalg
                          Rikke Sigtenborg ønsker genvalg             
9. Valg af bestyrelsessuppleant.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Aflæggelse af regnskab og beretning for Finans Støtter 
12. Eventuelt.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Med venlig hilsen, 
Rene Nielsen, Formand
dif.formand@gmail.com 

Daugård Idræt