Daugård Idræt inviterer dig hermed til generalforsamling d. 6. oktober 2020

Generalforsamlingen afholdes i Ørum-Daugård Multicenter kl 19.00

 Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Aflæggelse af formandens beretning med fremlæggelse af plan/budget for den kommende periode.
4. Aflæggelse af udvalgs-beretninger.
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Kasserer Carsten Christoffersen – ønsker genvalg
9. Valg af bestyrelsessuppleant. Margit Brink – ønsker ikke genvalg
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Aflæggelse af regnskab og beretning for Finans Støtter
12. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen,
Claus Rønsholt, Formand
dif.formand@gmail.com

Daugård Idræt