Hvem kan indstilles?
Alle trænere, ledere og hjælpere i Daugård Idrætsforenings gymnastikafdeling.

Hvorfor indstilles man?
Den indstillede er en, der gør en ekstra indsats for klublivet i Daugård.
Egenskaberne kunne være:
– Hun/han er visionær og går forrest, når nye ideer skal gøres til virkelighed.
– Hun/han yder en stor indsats i klubben i det daglige, og gør gerne en ekstra
indsats.
– Hun/han er engageret, handlekraftig og viser initiativ.
– Han/hun er en god leder med godt blik for både det gymnastikfaglige og det
sociale.

Ildsjælen 2019:
I år er det er stor glæde at kunne give hæderen “Årets ildsjæl” til en af vore erfarne instruktører.
Birgit Kvist lever op til rigtigt mange af ovennævnte kriterier.
Birgit, kom lige her hen til mig, så vil jeg sige lidt til og om dig.
Da du flyttede til byen for en del år siden, startede du som instruktør – Jeg tror det var
for de hold dine børn var med på – Måske endda før de kom til.
Snart kom du også med i udvalget og var med til at organisere gymnastikken her i
Daugård. Og du var på den måde med til at fastholde og udbygge den gode
gymnastikafdeling.
På et tidspunkt blev dine børn for store til at gå på dine hold – Eller måske bad de om at
mor ikke længere skulle stå for deres hold.
I al fald stoppede du som instruktør for børneholdene.
Men da vi manglede en instruktør for MotionsMix sprang du til her.
Året efter stoppede du som instruktør, men blev omkring gymnastikafdelingen da dine
børn fortsat gik til gymnastik.
Og da Kathrine blev gammel nok til at blive hjælpeinstruktør, hjalp du med at få hende i
gang med det – Hvilket jeg jo personligt har haft god gavn af et par år.
Jeg har da også aftale med Kathrine om, at hun nu skal have sit eget hold næste sæson –
Uden tvivl vil hun få nogle gode fif fra mor Birgit.
For 2 år siden manglede vi en instruktør til forældre/barn holdet og så fik jeg en dejlig
opringning. Du savnede at være instruktør, og ville gerne tage holdet.
Og derfor har 30 børn og lige så mange forældre de seneste 2 år haft nogle dejlig timer
sammen under din venlige, kyndige og inspirerende ledelse.
Og det kan vi se frem til næste sæson ingen, da du har sagt ja til forældre/barn holdet
igen næste år.
Da vi startede denne sæson var vi igen i problemer og manglede en instruktør til Snefnug-holdet.
Intet problem sagde Birgit og sprang til. Og sammen med hjælpeinstruktørerne fik du
lavet nogle rigtigt gode aktiviteter for børnene.

Og fra hjælpeinstruktørerne hører jeg også, at det er rigtigt godt at have Birgit som
”chef”, for så får man ansvar for nogle specifikke spændende og udviklende opgaver, så
man bliver endnu bedre som hjælpeinstruktør.
Birgit, det har været en stor glæde at arbejde sammen med dig gennem alle årene og vi
er rigtigt glade for at det fortsætter.
Man bliver fra din side altid mødt med smil, venlighed og stor hjælpsomhed, men også
med gode råd, sparring og rigtigt meget god og spændende gymnastik.
Det er en stor glæde for gymnastikudvalget at udnævne Birgit til årets ildsjæl i Daugård

Idrætsforenings Gymnastikafdeling.
Daugård, 17-03-2019
Arne Kyster