1. Reservation.

OBS! Reservationssystemet med de gule brikker er midlertidig sat ud af kraft for sæson 2020. De øvrige punkter er stadig gældende.

Der findes ingen faste spilletider, men spillerne kan reservere timer alle ugens dage efter nedenstående regler.

For at reservere banen skal der ophænges mindst 2 nummerbrikker for hver time. Den oplyste nummerbrik er personlig.

Kun efter ENDT spilletid kan en ny tid reserveres, dog max. 1 uge frem + 1 time.

Bemærk at tavlen er inddelt i 2 uger – en for lige ugenumre og en for ulige ugenumre. HUSK derfor at flytte din brik efter endt spilletid, idet alle nummerbrikkerne for den forløbne uge fjernes søndag. Disse brikker anbringes på sømmene mellem spillepladerne.

Såfremt begge spillere ikke er mødt senest 5 minutter efter spilletidens begyndelse, har de fortabt retten til banen. Denne kan da benyttes af alle medlemmer.

Udvalget kan til enhver tid reservere banerne til træning, turneringskampe m.m. ved hjælp af de røde samt papbrikker.

Medlemmer med gule brikker må kun reservere mandag til fredag indtil kl. 18.00 samt lørdag indtil kl. 12.00. Derudover må der spilles hvis banerne er ledige.

 1. Turister og gæster.

Turister og gæster er velkomne til at benytte anlægget. Priser er kr. 80,- pr. time/bane – dog kr. 25,- hvis gæsten er ifølge med et medlem.

Er gæsten medlem af et af kommunens øvrige tennisklubber skal der ikke betales gæstegebyr.

Turister og gæster kan kun forudreservere en time på samme dag. Gæstebrik benyttes ved reservation af banen.

Betaling skal for turisters vedkommende afleveres til den person som åbner for dem, og for gæster skal betalingen nedlægges i øl/vand kassen.

 1. Banevedligeholdelse.

Vedligeholdelse af banerne foretages af spillerne efter følgende regler:

 • Laves der hul i banen under spillet, dækkes disse med det samme og stampes godt til.
 • Banerne må kun betrædes med tennissko uden kraftige mønstre.
 • Ved støvede baner skal vanding foretages – kan ske før og/eller efter spillet.
 • Efter brugen fejes banerne ifølge vejledende skiltning.
 1. Klubhuset.
 • Det påhviler alle at rydde op efter sig.
 • Der er øl og sodavand i køleskabet, men kun mod kontant betaling!
 • Tomme flasker anbringes i de dertilhørende kasser.
 • Tør skoene af på måtten udenfor døren efter spillet.
 • Sidste mand slukker og lukker klubhuset.
 1. Opslagstavlen.

Alt hvad der foregår i klubben vil fremgå af opslagstavlerne og evt. annoncering i Hedensted Ugeavis, så hvis du vil følge med i hvad der sker i klubben, så kik på tavlerne og i avisen samt i Kirke, samt sæsonfolderen.

Klubben deltager i forskellige turneringer, som vil fremgå af opslagstavlerne. Har du lyst til at spille turneringstennis – så hold øje med opslag og tilmeld til respektive.

 1. Instruktion.

Klubbens medlemmer kan tilmelde sig vores træningsdage, (se opslag ang. træning på opslagstavlen), hvor vi vil gennemgå diverse grundslag.

Derudover vil klubben gerne hjælpe nye medlemmer i gang – henvendelse til en i udvalget så vi kan aftale hvornår det kan passe.

 1. Tennisklubbens udvalg.

Se Tennis udvalg her.

Skulle du have spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte en i udvalget.

Test online banereservation.

Online reservation kører kun test i øjeblikket!
Klik her
for at reservere en bane.