Reservation.

Det er normalt ikke nødvendigt med reservation, bare mød op og spil. Hvis du/I vil helt sikre så book via Conventus.
Klik her for at reservere en bane.

Banevedligeholdelse.

Vedligeholdelse af banerne foretages af spillerne efter følgende regler:

  • Laves der hul i banen under spillet, dækkes disse med det samme og stampes godt til.
  • Banerne må kun betrædes med tennissko uden kraftige mønstre.
  • Ved støvede baner skal vanding foretages – kan ske før og/eller efter spillet.
  • Efter brugen fejes banerne ifølge vejledende skiltning

Klubhuset.

  • Det påhviler alle at rydde op efter sig.
  • Tør skoene af på måtten udenfor døren efter spillet.
  • Sidste mand slukker og lukker klubhuset

Tennisklubbens udvalg.

Se Tennis udvalg her.

Skulle du have spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte en i udvalget.