Gratis mad 🍕🍕🍕🍛🍛🍛…kræver kun tilmelding.

Efter middagen er der Generalforsamling i Daugård Idræt🤸‍♀️🏸⚽️.
TID: Tirsdag den 04.10.2022 kl. 19:00
HVOR: Ørum Daugård Multicenter.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Aflæggelse af formandsberetning med fremlæggelse af plan for den kommende periode.
4. Aflæggelse af udvalgsberetninger.
5. Fremlæggelse af regnskab/budget til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Carsten Christophersen modtager genvalg Line Jensen modtager genvalg Rikke Sigtenborg modtager genvalg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Aflæggelse af regnskab og beretning for Finansstøtter
10. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 8 dage 🗓🗓 før generalforsamlingen

Vel mødt Med venlig hilsen Claus Rønsholt, Formand Dif.formand@gmail.com
Gratis spisning fra 18.30-19.00 Tilmelding nødvendig til Dif.formand@gmail.com senest 27.09.2022