Regler i Ørum Daugård motion

Vi beder dig om at følge vores husregler, det sikrer en optimal træningsoplevelse for alle.

I motionscenteret er en gruppe frivillige uddannede instruktører. Alle nye medlemmer skal gennemgå en introduktionstime med en af vore instruktører før selvtræning kan påbegyndes.

Efter indmeldelse og betaling af medlemskab er der mulighed for udarbejdelse af et træningsprogram, som kan revideres med passende mellemrum efter aftale.

Medlemmet har ansvar og pligt til at oplyse om alle forhold, der er relevante for udarbejdelse af et træningsprogram.

Eventuelle skader, som medlemmet måtte pådrage sig ved brug af centerets udstyr, er medlemmets eget ansvar.

Man viser hensyn til de andre medlemmer og instruktører. Anvisninger fra halinspektøren eller instruktørerne skal altid følges.

Mobiltelefon kan medbringes, men al mobilsamtale skal foregå uden for lokalet og maskiner må ikke optages pga. mobilbrug.

Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer uden deres samtykke.

Hvis du vil høre anden musik end den der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner.

Motionscenteret kan anvendes i tidsrummet mellem kl. 5.00 og kl. 23.00.

Motionscenteret kan være lukket som følge af vedligeholdelse eller særlige arrangementer.

Regler for medlemmer

Medlemsbrik
Adgangsbrikken er strengt personlig og skal anvendes hver gang du går ind i centeret. Adgangsbrikken må IKKE overdrages til andre. Ligeledes er det ikke tilladt at tage andre med ind i motionscenteret.

Aldersgrænse
Unge under 15 år må ikke være i fitnessområdet, ej heller i følgeskab med voksen. Dette gælder ikke deciderede børnehold, hvor der vil være en instruktør til stede.

Unge under 15 år må gerne deltage i indoor cycling timerne på følgende vilkår
* Min 145 cm høje
* I følgeskab med anden voksen
* Betaler normalt kontingent

Beklædning
Du skal være iført træningstøj og rene indendørs sko Der må IKKE trænes med bar overkrop. Ønsker du at træne i undertrøje, skal den dække brystkassen. Det er ikke tilladt, at træne kun iført sports-bh som eneste overdel.
Det er ikke tilladt at opholde sig i centeret med rygmærke eller banderelateret tøj

Omklædning foregår i omklædningsrummene. Tasker, udendørs sko, overtøj m.v. skal anbringes i omklædningsrum. Medbringelse af værdigenstande i centeret er på eget ansvar, og kan placeres i “værdiboxen”

Medbring eventuelt eget håndklæde til brug i motionscenteret eller i Indoor-cycling lokalet under træningen. 

Behandling af udstyr
Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes til de øvelser, det er beregnet til, håndvægte skal have gulvkontakt før man slipper dem.

Husk altid at rydde op efter dig selv.

Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug, smid brugt papir m.v. i affaldsspanden. Træningsudstyr skal aftørres efter brug med klude/papir og desinfektionsmiddel, som forefindes i motionscenteret.

Del maskinen i pausen mellem sættene, så bliver det nemmere for alle at komme til.

Husk at lukke døre og vinduer samt slukke lyset når du forlader centeret.

Indoor-Cycling
Ved udeblivelse fra hold til Indoor-Cycling opkræves et gebyr af medlemmet.
Cyklen og gulvet under cyklen skal rengøres efter brug. Alle skruger/håndtag skal løsnes efter brug.

Doping
Enhver form for brug af doping er forbudt, ligesom det ikke er tilladt at møde op efter brug af doping. Enhver form for doping medfører bortvisning. Medlemmet indberettes til DGI, som fastsætter en straf for alt virke som medlem eller leder i alle foreninger indenfor DGI-regi.

Anti Doping Danmark er inviteret til at komme på uanmeldte besøg.

Videoovervågning
Der er opsat videoovervågning i centeret. Optagelserne bliver behandlet fortroligt. Dit ansigt skal være synligt og må ikke være tildækket eller sløret.

Andet
Der må IKKE ryges i centeret. Ligeledes må der i motionscenteret ikke indtages alkoholiske drikke, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer, før, under og efter træning.

Et medlemskab kan ikke sættes i bero, overdrages til en anden eller refunderes.

Overtrædelse af ovennævnte reglement medfører bortvisning, karantæne eller udmeldelse.

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Daugård, d. 24. august 2015