Stop af abonnement

Ønsker du at stoppe dit abonnement, gør du det ved at logge ind via medlemslogin og så gå ind under Økonomi. Du har her 2 muligheder:

1. Ønsker du at holde en pause, og kunnne genoptage dit abonnement uden at skulle betale indmeldelsesgebyr igen:

   – Under Abonnement vælger du Oversigt og sætter flueben i Opsagt.

2. Ønsker du at afmelde dit kort fra abonnementet – Dvs. der bliver opkrævet indmeldelsesgebyr påny ved tilmelding:

    – Under Betaligskort vælger du Kortoplysninger og klikker på Afmeld kort og abonnement

Bemærk:

Såfremt at din nøglebrik bortkommer er du nødt til at “Afmelde kort og abonnement” og herefter at indmelde dig igen. Dette bevirker at der betales indmeldelsesgebyr, men også at du får en ny nøglebrik.

Efter udløb/stop af abonnement vil nøglebrikken helt automatisk blive deaktiveret og kan derefter ikke anvendes før du igen tilmelder dig et abonnement i Ørum Daugård motion.

Vejledning i framelding af Abonnement.

Hvis der er ting som ikke har levet op til dine forventninger, må du meget gerne give os en tilbagemelding.

Kontakt os her